Marijuana Plant (credit – Jennifer Martin – wikimediacommons)
Medical Marijuana Center, Denver, Colorado (credit – O’Dea – wikimediacommons)
1 of 2

Photogallery - Illegal marijuana farms in California are ruining the ecosystem