Alexa
Drag to reposition cover
Add a cover image Edit the cover
Upload image
Remove image
Reposition and scale the cover image
Zoom

Clone Nick

Clone Nick
Blaster since: 16.02.2018
Clone Nick
Update profile picture
Upload image
Remove image

Chuyên cung cấp và thi công gạch không nung, gạch block. Cung cấp gạch bê tông nhẹ AAC, gạch siêu nhẹ AAC giá rẻ, chất lượng tốt nhất. Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp trên toàn quốc. SAKO Việt Nam là thương hiệu hàng đầu trong vật liệu xây dựng. Hiện nay chúng tôi mở rộng thị trường tại Miền Nam và Miền Bắc. Các sản phẩm chính: + Gạch bê tông nhẹ AAC + Gạch Block + Gạch không nung + Gạch siêu nhẹ, Gạch bê tông khí chưng áp AAC Trang chủ tại: http://gachbetongnhe.com.vn

  • news 0
  • readers 0
  • comments 0
  • Following 0
  • Follower 0
Top news by Clone Nick's friends
My friends's top news
Who to follow
Invite your friends through Facebook
Invite your friends to follow you
Invite your friends through Email
Use your Email contacts to get more followers